O KONFERENCJI

 

TERMIN

20-21 listopada 2015 roku, Kraków

 

MIEJSCE

ICE Kraków
ul. Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków

 

PUNKTY EDUKACYJNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów za udział w Konferencji przysługuje 14 punktów edukacyjnych.

 

CERTYFIKATY

Informujemy, że certyfikaty uczestnictwa będą wydawane jedynie za okazaniem identyfikatora w biurze obsługi konferencji.

 

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, nr 234, poz. 1570).